BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

EKB Başvuru Formu

Tunceli Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi’nin birçok tanımı vardır. Ancak temel anlamı ile Tunceli enerji kimlik belgesi, binalarda kullanılan enerji kullanım verimliliğini gösteren bir belgedir. 2008 yılında çıkarılmış olan bir kanunun 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi ile zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için iskân ruhsatı alırken eski binalar için ise 2020 yılına kadar alınması gerekmektedir. İlk olarak 2017 yılına kadar verilen süre, mevcut eski binalar için 2020 yılına kadar uzatılmıştır. Yeni yapılan binalar için ise böyle bir süre olmayıp bina iskân ruhsatı işlemleri sırasında Tunceli enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Özellikle yeni binalara için bazı yaptırımları olan Enerji Kimlik Belgesi’nin alınmaması durumu bina sahibine ekonomik anlamda kayıplar da yaşatmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi binanın kullanması için gerekli olan enerji miktarının ne kadar olduğunu, enerji verimliliğinin nasıl olduğu gibi bilgileri yansıtır. 10 yıl için verilen Enerji Kimlik Belgesi süresi dolduğunda yeniden alınır. Bina üzerinde herhangi bir tadilat ve değişiklik yapılırsa Enerji Kimlik Belgesi’nin yeniden alınması ve yapılan değişikliklerin belgeye eklenmesi gerekmektedir.

Tunceli Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDEN GEREKLİDİR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Birçok neden için Tunceli enerji kimlik belgesi alınması gereklidir. Bakanlık, yaşanan küresel ısınma sebebi ile yaşanan enerji kayıplarının Türkiye’yi daha fazla etkilememesi için bir tedbir olarak Enerji Kimlik Belgesi’nin alınması zorunlu hale getirmiştir. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda enerji miktarının en fazla binalarda kullanıldığı ve enerji kayıplarına da bu kullanımların sebep olduğu belirlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek için de her bina için Tunceli enerji kimlik belgesi alınması zorunlu kılınmıştır. Bu sayede hem kullanılan enerji miktarı azaltılırken hem de enerjinin verimli kullanılması ile daha fazla ekonomik kar elde edilecektir.

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği gereği çıkarılan Enerji Kimlik Belgesi ile binalarda var olan eksiklikler fark edilerek iyileştirme politikası ile en iyi şekilde tamamlanmaktadır. Bu da hem bina sahibi hem de ülkenin hedefi için önemlidir. Tunceli enerji kimlik belgesi ile 2023 yılına kadar koyulmuş olan hedefte binalarda kullanılan enerji oranı % 40 oranında azalacaktır. Bu da hem faturalara yansıyarak daha az ödeme yapılmasını sağlayacak hem de ülkenin enerji kaynaklarında tasarruf sağlayacaktır. Bu nedenle kanunen zorunlu hale getirilmiştir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ’NİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması için yetkilendirilen kuruluşlar aracılığı ile alınması gereken Tunceli enerji kimlik belgesi, bu anlamda yetiştirilen uzmanlar tarafından bina kontrol edilerek hazırlanır. Enerji Kimlik Belgesi uzmanı binaya giderek binanın her türlü bilgisini araştırır ve raporlar. Bu raporlar başka bir bina ile karşılaştırılarak ilgili binaya puanlar verilir ve buna göre de harf verilerek performans derecesi belirlenir.

Bu harf performansına göre binanın Enerji Kimlik Belgesi alabilmesi için gerekli olan harf C’dir. A – G arasında verilen harfler binanın enerji performansını göstermektedir. A verilen bina en iyi enerji verimliliği sağlayan bina anlamına gelirken G verilen bina ise en kötü verimlilik performansı gösteren bina anlamına gelmektedir. D – E – F – G alan binalara Tunceli enerji kimlik belgesi verilemez. Bu binalardan eksiklerinin düzenlenmesi ve yeniden başvurulması istenir. A – B – C alan binalara ise Enerji Kimlik Belgesi verilir.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın gerçek değerinin yükselmesini sağlar. Bu da maddi anlamda kazanç getir. Bina sahibinin ödediği faturalarında azalmasını sağlayan Enerji Kimlik Belgesi, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece aynı konfor ile kullanılan enerji düşürülerek verimlilik sağlanır. Belge’nin alınmasının zorunlu olduğu gibi alınan Belge’nin bir kopyasının binaya asılması da zorunludur. Çünkü bu sayede binaya giren herkesin binanın özelliklerini ve verimliliğini görmesi sağlanmaktadır. Her anlamda birçok avantajı bulunan Tunceli enerji kimlik belgesi, ülke enerjisinin de azalmasını engeller. Bu sayede tasarruf edilen enerji ile dışa bağımlılık da azalmaktadır.

Tunceli Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HİZMETLERİMİZ

Bakanlığın zorunlu kıldığı Tunceli enerji kimlik belgesi için yetkilendirilen danışma şirketlerinden biri olarak tüm işlemleriniz büyük bir titizlikle gerçekleştirilir. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan belge ve raporlar değerlendirilerek Enerji Kimlik Belgesi Bakanlığın sayfasındaki sisteme göre oluşturulur ve onaylanması için Bakanlığın ilgili birimine yollanır. Onaylandıktan sonra da Enerji Kimlik Belgesi teslim edilir.

TUNCELİ ŞUBEMİZİN HARİTA KONUMU

 

TUNCELİ İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

TUNCELİ İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

BİZDEN TEKLİF ALIN