BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

EKB Başvuru Formu

Sivas Enerji Kimlik Belgesi

Bu konuda yetkilendirilmiş olan firmalar tarafından hazırlanarak Bakanlık onayına sunulan ve binalarla ilgili birçok bilginin yer aldığı Sivas enerji kimlik belgesi, çıkarılan 5627 sayılı kanun ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu belge ile binalardaki enerjinin nasıl kullanıldığı, daha verimli enerji kullanımı için ne kadar enerjiye ihtiyaç duyulduğu ve bu bilgiler ışığında verilen puan karşılığına gelen performans derecesi ile derecelendirilen bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesi’nde binanın resmi dışında yalıtım özellikleri, sera gazı salınımı oranı, binanın türü ve binanın inşasında kullanılan malzemelerin türü yer almaktadır. Bakanlık tarafından kanunla zorunlu hale getirilen Sivas enerji kimlik belgesi, enerji kaynakları için tedbir alınması amacı ile uygulanmaktadır.

Bu kanuna göre, 2011 yılından sonra yapılan binaların ilgili bina için yapı ruhsatı alımı esnasında Enerji Kimlik Belgesi’ni almış olması gerekmektedir. Eğer Sivas enerji kimlik belgesi alınmadan yapı ruhsatı başvurusunda bulunulursa, başvuru iptal edilmektedir. 2011 yılından önce yapı ruhsatı alınmış olan binaların ise verilen tarihe kadar Enerji Kimlik Belgesi alması gerekmektedir. Eski ve yeni binalar için alınacak olan Enerji Kimlik Belgesi işlemlerinde farklılık vardır. Eski binalarda Enerji Kimlik Belgesi’nin alınabilmesi için performans kriteri yoktur. Ancak yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi’nin verilebilmesi için enerji verimlilik performansının en az C olması gerekmektedir. Bu durum gerçekleşmediğinde Enerji Kimlik Belgesi verilmemektedir.

Sivas Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDEN GEREKLİDİR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sivas enerji kimlik belgesi, sağladığı birçok avantaj ve kanuni zorunluluğu sebebi ile alınması gerekli olan bir belgedir. Kullanım alanı 50 metre kareden fazla olan her bina için bu belgenin alınması önemlidir. Bu konudaki bazı istisnalar da kanunda belirtilmiştir. Buna göre 2 yıldan az bir süre için kullanılacak olan binalar da Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda değildir. Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için yapı yani iskân ruhsatı alınacağı zaman hazırlanmış olması gerekmektedir. Eğer dairede işlemlerin onaylanması esnasında Sivas enerji kimlik belgesi ibraz edilmemiş ise binaya kullanım için yapı ruhsatı verilemez.

Sadece bunun ile kalmayan kanuni yaptırımlardan bir diğeri de binanın satışına ve kiralanmasına izin verilmemesidir. Buna bağlı olarak bina abonelikleri de verilmemektedir. Enerji Kimlik Belgesi alınmadığında bu gibi yaptırımlar bina sahibini ekonomik olarak zarara uğratmaktadır. Bu zararları en aza indirgemek için ve avantajlarından yararlanmak için Sivas enerji kimlik belgesi alınması gereklidir. Enerji Kimlik Belgesi, binanın asıl performansını ortaya koyarak satışı esnasında verilen değerin daha üstünde bir değere satılmasına olanak tanımaktadır. Binalar için bir ayrıcalık olan Enerji Kimlik Belgesi, binanın değerini artırmaktadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ’NİN NE GİBİ ÖZELLİKLERİ VARDIR?

Sivas enerji kimlik belgesi, binanın performansına göre A-G arasında yer alan harfler ile tıpkı beyaz eşyada olduğu gibi derecelendirilir. Buna göre en iyi enerji kullanım performansını gösteren daireye verilen harf A, en düşük enerji performans derecesini gösteren binaya verilen derece ise G’dir. A, B ve C derecesini alan binalara Enerji Kimlik Belgesi verilirken, D, E, F ve G derecesini alan binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmez. Bu binaların yapılan düzeltmelerle Enerji Kimlik Belgesi alabilmesi için alması gereken derecenin en az C olması gereklidir. Bu kriterleri sağlamayan binalara Sivas enerji kimlik belgesi verilmez ve yaptırımlarda bu işlemden sonra başlar. Enerji Kimlik Belgesi, binada yazın soğutma kışın ise ısıtma için kullanılan enerji miktarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Bu da bina sakinlerinin bu nedenle ödedikleri faturaları aşağıya çeker. Ayrıca alınan Enerji Kimlik Belgesi, binalarda giriş kısmına asılı olduğu için binayı almak isteyen kişilerin kolayca bilgi edinilmesi bu şekilde sağlanır. Enerji Kimlik Belgesi, ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağladığı için de önemlidir.

Sivas Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Enerji Kimlik Belgesi almak için bu konuda yetkilendirilmiş olan danışma firmalarından destek alınması gerekmektedir. Bu anlamda bu firmalardan biri olarak Sivas enerji kimlik belgesi işlemlerinizde tereddüt etmeden firmamıza başvurabilirsiniz. Firmamızın bünyesi altında EKB uzmanı mühendislerimiz ve mimarlarımız yer almaktadır. Bu uzmanlardan oluşan ekibimiz binanıza gelerek gerekli araştırmayı yaparak raporlamaları hazırlar ve Enerji Kimlik Belgesi’ni oluşturarak internet ortamından Bakanlığın onayına gönderir. Bu sayede Bakanlığın onaylaması ile EKB hazırlanmış olur.

SİVAS ŞUBEMİZİN HARİTA KONUMU

 

SİVAS İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

SİVAS İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

BİZDEN TEKLİF ALIN