BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

EKB Başvuru Formu

Siirt Enerji Kimlik Belgesi

Siirt enerji kimlik belgesi, binalarda enerji tüketimi sınıflandırması ve enerji ihtiyacı yanında binanın yalıtım özellikleri ile ısıtma soğutma sistemlerindeki verimin performansını gösteren bir belgedir. Buzdolabı ve diğer beyaz eşyalar eve geldiğinde üzerinde enerji performans bilgileri yer almaktadır. Enerji Kimlik Belgesi de aynı beyaz eşyalarda olduğu gibi binanın bütün alt yapı bilgilerini ve kullanılan enerji kaynaklarının performansını gösterir. Bu belgenin bina girişine asılması zorunludur. Enerji Verimliliği Kanunu’nun bir maddesine göre 1 Ocak 2011 tarihinden sonra 50 metre kareden daha fazla olan binalar için Siirt enerji kimlik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Aynı kanuna göre, yeni yapılacak olan binalarda yapı ruhsatı alımı esnasında Enerji Kimlik Belgesi’nin gösterilmesi gerekmektedir. Gösterilmediği takdirde bina yapı izni verilmemektedir. Bu belge ile binada kullanılan yakıtın enerji miktarı ve doğaya yaymış olduğu sera gazı salınımı hesaplanarak binanın doğa dostu olup olmadığı bu bilgilerle tespit edilir.

Siirt Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ’NİN ALINMASININ NEDENİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Siirt enerji kimlik belgesi, kanunen zorunlu olup binanın satış veya kiralama işlemlerinde gösterilmesi gerekmektedir. 2008 yılında hazırlanan kanun 2011 yılında yürürlüğe girerek enerji kullanımında tasarrufu sağlamak için çıkarılmıştır. İlgili kanunun Binalarda Performans Yönetmeliği’ne göre, en fazla binalarda kullanılan enerji kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılarak tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Çünkü Dünya genelinde azalan enerji kaynaklarının sebebi küresel ısınmadır ve Türkiye’de de dikkat edilmez ise enerji kaynakları tamamen bitecektir. Bu duruma önceden önlem almak isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Siirt enerji kimlik belgesi sistemi ile bu sorunun önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda 2023 yılına kadar, normalde kullanılan enerji miktarından % 40 civarı tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Kanunun geçerli olan maddesine göre, binanın yapı izni alım işlemleri sırasında Enerji Kimlik Belgesi ibrazı yapılmaz ise yapı izni verilmez. Buna bağlı olarak binanın sahibi binasını satamaz ve kiralayamaz. Kiralama işleminde abone devirlerine kanunen izin verilmez. Bu nedenle bina sahibi sıkıntılar yaşar. Bunun önüne geçmek için Siirt enerji kimlik belgesi başvurusunda bulunarak bir an önce belge alınmalıdır. Enerji Kimlik Belgesi, ülke için önemli olduğu kadar binada yaşayan kişiler için de önemlidir.

Siirt Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Siirt enerji kimlik belgesi, rapor türünde bir belgedir. Bu raporda binanın resmi ve türü, inşasında hangi malzemelerin kullanıldığı, hangi enerji kaynaklarına yer verildiği ve bu enerji kaynaklarının hangi düzeyde etkin ve verimli kullanıldığı bilgileri yer alır. Bu bilgiler ışığında yapılan performans hesaplamasına göre binanın değerleri ölçülerek bir puanlama baremleri oluşturulur. Bina referans alınan başka bir bina ile karşılaştırılır ve çıkan sonuçlar baremlere göre harflendirilir. Buna göre en iyi performansı gösteren binaya verilen performans derecesi A’dır. Bu harf, o binada kullanılan enerjinin çok etkin ve verimli kullanıldığını gösterir. B ve C ise yine Siirt enerji kimlik belgesi için yeterlidir ve kötü performans sergilendiği anlamına gelmez. Herhangi bir binaya Enerji Kimlik Belgesi’nin verilebilmesi için alması gereken performans derecesi en az C’dir.

C derecesinden daha az olan D, E, F ve G derecelerini almış olan binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmez. Çünkü bu binalarda kullanılan enerji israf edilmektedir ve etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. Bu sayede binasındaki eksikleri görme şansı elde eden bina sahibi, bu eksikleri düzelttikten sonra tekrar Siirt enerji kimlik belgesi için başvuru yapabilir. Tekrar yapılacak olan araştırma sonrasında C ve üzeri değer alırsa Enerji Kimlik Belgesi verilir. Verilen belge sadece 10 yıl için verilir ve her 10 yıl sonunda yenilenmesi istenir. 10 yıl içinde ve süre dolmadan binada değişiklik yapılması gerekirse, tekrar hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılarak yeni bir Enerji Kimlik Belgesi düzenlenerek onaya sunulur.

Firmamız Bakanlığın yetkilendirdiği Enerji Kimlik Belgesi danışmanlıklarından biridir. Bu anlamda yine Bakanlık tarafından yetkilendirilen uzman mimar ve mühendisler ile çalışarak işimizi başarı ile yerine getirmekteyiz. Yetkilendirilen uzmanlar belgenin alınmak istendiği binaya giderek binanın yapısı ve özellikleri ile ilgili derin bir araştırma yapar ve bunlarla ilgili rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. İncelenen belge onaylanır ve firmamıza verilen Enerji Kimlik Belgesi müşterimize iletilir.

SİİRT ŞUBEMİZİN HARİTA KONUMU

 

SİİRT İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

SİİRT İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

BİZDEN TEKLİF ALIN