BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

EKB Başvuru Formu

Şanlıurfa Enerji Kimlik Belgesi

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Şanlıurfa enerji kimlik belgesi alınması kanun ile zorunlu hale getirilmiştir. Enerji Kimlik Belgesi, binalarda kullanmak için gerekli olan enerji ihtiyaçlarının ve enerji tüketim sınıflarının belirlenerek beyan edildiği bir belgedir. Bu belgenin içinde binanın yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi, binanın asgari enerji ihtiyacı gibi bilgiler yer alır. Yapılan hesaplamalar ile bina ölçekler dâhilinde sınıflara ayrılır.

BEP denilen Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği gereği 2011’den sonra yapılan ve yeni sayılan binaların iskân alma esnasında Şanlıurfa enerji kimlik belgesi almaları zorunlu tutulmuşken, 2011’den önce yapılan ve mevcut ( eski ) bina sayılan binaların ise Enerji Kimlik Belgesi alınması için 2017 yılına kadar verilen süre 2020 yılına kadar uzatılmıştır. Enerji Kimlik Belgesi’nin alınabilmesi için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan ve bünyesi altında Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimlilik danışma şirketlerinden yardım alınması gerekmektedir. Çünkü bu şirketler Enerji Kimlik Belgesi vermekle yetkilendirilmiştir.

Bu şirketlere yapılan başvuru sonrasında gönderilen uzman tarafından incelemelerde bulunulur. Bu incelemelerde binanın yapım yılı, konumu, yönü gibi genel bilgiler ile binanın inşasında hangi malzemeler ile inşa edildiği, dış cephe, çatı, döşeme, mantolama, pencere ve yalıtım durumu, kullanılan aydınlatmanın tipi, sıcak su sistem bilgileri ve sıcak su sistemi ile ilgili bilgiler toplanır. Toplanan bu bilgiler Enerji Kimlik Belgesi uzmanı tarafından hesaplanarak EKB çıkarılır.

Şanlıurfa Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDEN GEREKLİDİR?

Enerji Kimlik Belgesi alınmayan binalar için bazı kanuni yaptırımla uygulanmaktadır. Bu nedenle kanunen zorunlu olan Şanlıurfa enerji kimlik belgesi almak gereklidir. Enerji Kimlik Belgesi bazı istisnalar dışında her bina için zorunlu hale getirilmiştir. İstisna olan ve Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu olunmayan binalar şunlardır:

 -İki yıldan daha az kullanım süresi planlanan binalar

 -50 metre karenin altında toplam kullanım alanına sahip binalar

 -Atölye, sera, münferit inşa edilen, ısıtma ve soğutma işlemlerine gerek olmayan ardiye ile depo gibi binalar

 -Toplam inşaat alanı 1000 metre kareden daha az olan binalar

Yukarıda sayılan binalar haricindeki bütün eski ve yeni binaların Şanlıurfa enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Yeni sayılan ve 2011 yılından sonra yapılan binalar iskan izni alırken Enerji Kimlik Belgesi’ni göstermek zorundadır. Gösterilmediği zaman gerekli izin verilmez ve binanın satışlar kiralama işlemleri kanunen engellenir. 2011 yılından önce inşa edilmiş olan eski binalar ise 2020 yılına kadar bu belgeyi almak zorundadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Şanlıurfa enerji kimlik belgesi, karne gibidir ve karnede olduğu gibi binadaki enerji kullanımı ve bina yapısı ile ilgili araştırmalardan sonra her biri puanlanır. Bunun sonucunda binanın enerji performansı derecesi belirlenerek en az C alan binalara Enerji Kimlik Belgesi verilir. Ancak yapılan puanlama sonucunda C’nin altında bir derece olan ‘’ D, E, F ‘’ alınırsa, performans kötü sayıldığı için binadaki eksikler düzeltilene kadar Şanlıurfa enerji kimlik belgesi verilmez. Bu nedenle belgenin yeniden düzenlenmesi için aynı işlemler tekrar edilir. Eğer bina performansı ‘’A, B, C ‘’ derecelerinden birini alırsa performansı iyi sayılır ve Enerji Kimlik Belgesi verilir. Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda bulunurken hazırlanması gereken bazı evraklar vardır. Bunlar danışma şirketimiz tarafından hazırlanarak onaya gönderilir. Başvuru esnasında gerekli olan belgeler şunlardır:

 -Binanın ısı yalıtım projesi

 -Binanın mimari projesi

 -Binanın mekanik tesisat projesi ( Havalandırma, ısıtma, soğutma )

 -Binanın elektrik projesi

Yukarıdaki belgeler hazırlandıktan sonra başvuru yapılır ve onaylandıktan sonra alınan Enerji Kimlik Belgesi’nin bir tanesi bina girişine zorunlu olarak asılır. Diğer kopyalardan biri firmada kalır, bir tanesi bina sahibinde ve bir tanesi de bina yönetim kurulunda 10 yıl süre için saklanır. 10 yıldan sonra yine aynı işlemlerle belge yenileme için başvurulur. Binada değişiklik olursa yenileme başvurusu için 10 yılın bitmesi beklenmez ve binadaki değişiklikler belgelerle onaya sunulur.

Şanlıurfa Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ DANIŞMANLIK FİRMASI

Enerji Kimlik Belgesi verme konusunda yetkilendirilen danışmanlık firmamız, en hızlı şekilde gerekli olan evrakları düzenler ve Enerji Kimlik Belgesi’ni hazırlayarak onaya gönderir. Uygun fiyat avantajlarımız ile müşterilerimizi memnun edeceğimize güveniyoruz.

ŞANLIURFA ŞUBEMİZİN HARİTA KONUMU

 

ŞANLIURFA İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

ŞANLIURFA İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

BİZDEN TEKLİF ALIN