BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

EKB Başvuru Formu

Kahramanmaraş Enerji Kimlik Belgesi

1 Ocak 2011 tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun sonucunda her bina için Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir. Enerji Kimlik Belgesi, binaların kimliği veya pasaportu durumundaki bir belgedir. Bu belgede bina ile ilgili her türlü bilgi ile binada gerekli olan enerji miktarı ve binanın enerji kullanma performansı yer almaktadır. Enerji Kimlik Belgesi’nin zorunlu hale getirilmesinin sebebi tamamen önlem amaçlıdır. Çünkü hem Dünya hem de Türkiye için enerji kaynaklarının önemi çok büyüktür.

Yaşanan küresellik nedeni ve insanların gereksiz yere enerjileri harcaması ile enerji kaynakları büyük oranda azalmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için önlem alan ülkeler gelişmiş ülkeler olarak nitelendirilir. Türkiye’de önlem alan bu ülkelerin içinde yer alarak 2023 yılına kadar bir hedef belirleyerek bu hedef doğrultusunda adımlar atmaktadır. Bu hedeflerden en önemlisi de kararın çıktığı 2011 yılından sonra kullanılan enerji miktarını %40’a kadar azaltmaktır. Bu hedefe ulaşmanın yolu da Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi ile kullanılan enerjinin verimli hale getirilmesidir. Bu belgenin binalar için zorunlu hale getirilerek tedbir adımlarından biri olmasının sebebi, en fazla enerjiyi binaların harcamasıdır.

Kahramanmaraş Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi, alınan tedbirlerin ve yapılan hedeflerin gerçekleşmesi adına çok önemli bir belgedir. Bu belge ile binalardaki enerji harcamaları yarı oranda azaltılacağı için azalan enerji kaynakları da normal durumuna gelmeye başlayacaktır. En çok enerjinin harcandığı binalar, yanlış sistemler sonucunda harcanan enerji miktarını artırmaktadır. Bu durumun önüne geçmek isteyen Bakanlık, her binanın bu belgeyi almasını şart koşmuştur. Binalarda Enerji Performansı için çıkarılan bu yönetmelik sonucunda Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi almayan binalara yapı yani iskan ruhsatı verilmeyecektir.

Yapı ruhsatı işlemleri aşamasında ilgili daire tarafından Enerji Kimlik Belgesi istenecektir. Eğer bu belge alınmış ise yapı ruhsatı verilerek binanın emlak işlemlerine de izin verilir. Ancak daire tarafından istenen Enerji Kimlik Belgesi sunulamaz ise yapı ruhsatı verilmediği gibi binanın satış işlemlerine de izin verilmez. O bina için gerekli olan belge alınana kadar da hiçbir işleme onay verilmez. Bu nedenle bina sahiplerinin tamamen kendilerinin yararına olacak olan Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi almaları gerekmektedir. Bu belge ile binanın gerçek değeri de artarak bina sahibine kazanç sağlamaktadır.

Kahramanmaraş Enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI NELERDİR?

Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi, bu konuda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan firmalar ve Enerji Kimlik Belgesi uzmanları tarafından gerekli araştırmaların sonucunda hazırlanmaktadır. Araştırmalardan sonra raporlanan belgeler, uzman tarafından ilgili daireye internet aracılığı ile yollanır. Daire tarafından incelenen belgelerde eksik olursa bina için ek süre verilir ve belgenin yeniden raporlanması istenir. Bu aşamada binada belirlenen eksikler de giderilir ve tekrar başvuru yapılır. Eğer hiç bir sorun çıkmaz ise Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi 10 yıl süre ile verilir. Bu 10 yıl süre içinde eğer binada değişiklik yapıldıysa veya tadilat yapıldıysa, bunların belgeye eklenmesi adına yeniden rapor hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.

Enerji Kimlik Belgesi hazırlandıktan sonra ilgili firmaya gönderilir. Firma bu belgeden çoğaltarak hem bina sahibine hem de yönetim kuruluna verir. Bina yönetim kurulu bir tanesini dosyada saklar, diğerini ise bina girişine asar. Bu yasal bir zorunluluktur ve binaya giren herkes Kahramanmaraş enerji kimlik belgesi ile binanın enerji performansını görür. Bir kopyası da firma da kalır. Enerji Kimlik Belgesi verilirken binanın hesaplanan performansının en az C olması gerekir. C den daha az bir performansa sahip binaya Enerji Kimlik Belgesi verilmez. Bu belgeyi alamayan binalara oturma izni verilmez. Ayrıca binanın satışı da kanunen engellenir. Enerji Kimlik Belgesi alınan binalarda enerji tasarrufuna gidildiği için daha az enerji harcanır. Bu da faturalara olumlu bir şekilde yansır. Ayrıca belgeli olan binasını satmak isteyen kişi, normal değeri arttığı için daha yüksek bir fiyata satışı gerçekleştirebilir. Bütün bunlar ülke ekonomisine ve kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Enerji Kimlik Belgesi, tüm ülke adına yararlı olacaktır.

Firmamız bu konuda Bakanlık tarafından yetkilendirilen uzman mimar ve mühendislerle çalışmaktadır. Uzmanlarımız binaları kontrol ederek belgeleri hazırlar ve Bakanlığa sunar. Bakanlık tarafından onaylanan belge tarafınıza iletilir.,

KAHRAMANMARAŞ ŞUBEMİZİN HARİTA KONUMU

 

KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇERİSİNDE HİZMET VERDİĞİMİZ İLÇE HARİTASI

BİZDEN TEKLİF ALIN