BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

EKB Başvuru Formu

İş Yerleri

Enerji Kimlik belgesi, 2007 yılında 5627 sayılı kanunla düzenlendi ve 2008 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla tüm yapılara Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu getirildi. Zorunluluk 2011 yılından itibaren yapılan binalar için inşaat tamamlandığı anda temin edilmesi gereken belgeler arasında yer aldı. Ardından 2 Mayıs 2017 itibariyle tüm binalarda olması kesin kararlaştırıldı fakat daha son bu tarih 1 Ocak 2020 tarihine ötelendi. Kanun gerekçesiyle 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılar için resmi kurumlarda kısıtlama yapılacağı belirtildi. Bu yapılardan bazıları yine kanunda belirtilen kriterlere göre bu belgeden muaf tutuldu.

İş Yerleri

ENERJİ KİMLİK BELGESİ MUAFİYETİ OLAN YAPILAR

5627 Sayılı Enerji Verimliği Kanununa göre bazı yapılar Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğundan muaf tutulmuştur. Bu yapılar aşağıdaki gibidir.

  1. Toplam inşaat alan 50 metre karenin altında olan yapılar,
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları,
  3. Mücavir alan (Belediye sınırları) dışında kalan ve inşaat alanı 1.000 metre karenin altında olan yapılar,
  4. Sanayi alanında üretim faaliyeti yürüten binalar,
  5. Kullanım süresi 2 yıldan az olarak planlanan binalar,
  6. Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen yapılar ve sıtma-soğutma gibi enerji ihtiyacı olmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar yönetmeliğe göre muaf tutulmuştur.

Yukarıda belirtiğimiz gibi mücavir alan dışında kalan ve inşaat alanı 1.000 metre karenin üzerinde olan ve sanayi alanında yer alıp üretim faaliyeti dışındaki iş kollarında yer alan yapılar belge düzenlemek zorundadır.

BİZDEN TEKLİF ALIN