BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Yetkili EVD Firması Olarak Enerji Kimlik Belgesi Danışmanlığı Yapıyoruz. Hızlıca Danışmanlık Almak İçin Talep Oluşturabilirsiniz.

Hızlı Yanıt
Hızlı Yanıt
Taleplerinize en kısa süre içerisinde uzmanlarımız tarafından cevap verilecektir. Yapınız inceledikten sonra Alabileceğiniz EKB puanı Tarafınıza Bildirilir.
Enerjiden Tasarruf Edin
Enerjiden Tasarruf Edin
Enerji kimlik belgesi derecelendirmeniz ne kadar yüksek olursa enerji giderleriniz dahada azalır. Enerji verimliliğinizi artırın.
Sertifikalı Danışmanlık
Sertifikalı Danışmanlık
Uzmanlarımız Bakanlık tarafından onaylanan sertifikalara sahiptir. EKB Uzmanlarımız belgeli danışmanlık ile enerji puanınızı artırıyor.
ENERJİ
VERİMLİLİĞİ

Enerji Verimliliği Danışmanlığı alanında yürüttüğümüz faaliyetler iki temel başlık altında toplanabilir,

- Üretimdeki verimin artırılması
- Tüketimin verimsel anlamda azaltılması

ÖLÇÜM
HİZMETLERİ

Enerjikimlikbelgesi.net.tr sektörel deneyimi ve yetkin personselleri sayesinde, Enerji Kimlik Belgenizi hem uygun fiyatlara, hem de kısa sürelerde teslim ederek hizmet sunar.

ENERJİ
VERİMLİLİĞİ

Enerjikimlikbelgesi.net.tr, olarak bakanlıkça belirlenmiş standartların da üzerindeki hizmet kalitemizle çalışma ortaklarımıza en doğru analiz ve ölçüm sonuçlarını vermekteyiz.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi, yapılarda gerekli teçhizatın sağlanarak enerji tüketen ürünlerin minimum enerji ile çalışmasını ve ürünlerin sağladığı üretimin maksimum verime ulaşmasını sağlayarak tasarrufu amaçlayan belgedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU MU?

2007 yılında gündeme alınan konu 5627 sayılı kanun ile meclisten çıktı ve 05/12/2008 tarihinde 27075 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre 10 yıl süre içerisinde tüm yapıların Enerji Kimlik Belgesi olmalıydı. Daha sonra yapılan değişiklik ile 2011 ve sonrasında yapılan binalar için bu belge süre beklemeksizin temin edilecek şartı koşuldu. Aksi takdirde bu yapılar İskân ruhsatını (yapı kullanma izin belgesi) alamayacak ve dolayısı ile o yapıda yaşam mümkün olmayacak. 2011 öncesi yapılar için ise 2 Mayıs 2017 tarihi verilmişti. Fakat bu konudan habersiz olan vatandaşların mağdur olmaması için bakanlık tekrar masaya oturdu ve bu tarihi 1 Ocak 2020’ ye erteleyerek vatandaşlara son bir şans vermiş oldu.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ ALMAZSAM CEZASI NE OLUR?

Yeni bina olarak tabir edilen 2011 ve sonrası binalarda Enerji Kimlik Belgesinin alınmaması demek o yapıda yaşamın da olamayacağı demektir. Çünkü müteahhitler ya da yüklenici inşaat firmalarınca bu belge temin edilmeden belediyelerden almaları gereken iskân ruhsatını alamayacaklar. Mevcut bina olarak kabul edilen 2011 öncesi binalarda ise alış-satış, kiralama veya kiraya verme gibi işlemlerde kısıtlama yaptırımları uygulanacaktır. Alış- satış işlemlerinde uygulanacak olan kısıtlama işlemleri tapu daireleri aracılığı ile yapılacaktır. Tapu dairelerinde devir işlemleri sırasında istenen belgeler arasında yer alan Enerji Kimlik Belgesi olmaması halinde işlem sağlanmayacaktır. Kiralama ve kiraya verme işlemlerinde ise kiracının elektrik, su, doğalgaz ve benzeri abonelikleri için başvuru yapacağı kurum veya kuruluşlarca Enerji Kimlik Belgesi istenecek ve belge olmaması halinde işlem yapılmayacaktır.

BU KISITLAMALAR NEDEN VAR?

Enerji Kimlik Belgesi, yapılarda enerji performansını alfabetik olarak sıralamaktadır. Bu sıralama 2011 öncesi yapılar için A harfi en yüksek verimliliği temsil ederken G harfi en düşük verimliliği temsil etmektedir. 2011 öncesi yapılar G sınıfının altına düşemez. Düşmesi halinde o yaşanılamaz olarak kabul edilir ve o yapıya Enerji Kimlik belgesi düzenlenemez. 2011 ve sonrası yapılar için ise en düşük değer C olabilir. C sınıfının altında olması halinde yine o yapıya belge düzenlenemez ve o yapı iskân ruhsatı alamaz. Mantıksal olarak ise; Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapı, belgeyi alacak kritere sahip değildir ve kritere sahip olmayan yapının iskân ruhsatı alma, satışı gerçekleştirme veya kiraya verilme gibi işlemlerle yaşanılır hale getirilmesi doğru değildir mantığı söz konusudur.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Enerji Kimlik Belgesi, Bakanlıkça belirlenen eğitim ve sınavlardan geçen, meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendis, mimar gerçek kişileri ya da bünyesinde bu vasıfları taşıyan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişilerin yetkileri dahilinde düzenlenir. Küçük bir ayrıntıyı bilmeniz gerekiyor. Şahıs olarak bu belgeyi düzenleyen EKB uzmanları sadece 2011 ve sonrası yapılar için yetkilidirler. Tüzel kişiler ise sadece 2011 öncesi yapılar için yetkilidirler. Geçersiz belge ile mağduriyet yaşamamak adına bu nüansa çok dikkat edilmelidir.

HANGİ YAPILAR BELGE ALMAK ZORUNDA?

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm yapılar için zorunlu hale gelecek olan Enerji Kimlik Belgesi uygulaması dışında tutulan bazı yapılar da bulunmakta. Bakanlığın yayınladığı mevzuata göre belge düzenlemekten muaf tutulan yapılar şu şekilde sıralanmıştır;

Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli istihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı binaları ile mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Yukarıda bahsi geçen konuların dışındaki tüm yapıların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bu belgeyi almış olması gerekmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN YARARI NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi temin edilen yapılar için yararları tek bir açıdan düşünülmemeli. Kanunla getirilen zorunluluk neticesinde bu belgenin varlığı ve belgenin önerilerinin dikkate alınarak iyileştirilmelerin yapılması hem sizin hem de ülkemizin menfaatine olacaktır. Tekil olarak değerlendirirsek; yapacağınız iyileştirmeler sayesinde daha az enerji tüketerek hane ekonominize katkıda bulunmuş olacaksınız. Tükettiğiniz az enerji ülke kaynaklarımızın da heba olmaması anlamına gelmektedir. Bu sayede enerji açığımızı karşılamak için dış ülkelerden enerji ithalatı gerçekleştirmemiş olacağız ve ülke kasasından çıkacak olan milli servetimizi korumuş olacağız. Ülke kasasındaki ekonomik tasarruflarımız demek kişi başına düşen milli gelirin artması anlamına gelmektedir. Bir kar topunun çığ haline nasıl gelebileceğini kelimelerle bu şekilde özetleyebiliriz. Ekonomik katkıların yanı sıra doğamızı korumak adına yapılan çalışmaları da etkilediğimizi unutmayalım.

Son zamanlarda doğayı kurumak adına doğada çözünmesi kolay üretime ağırlık veren sanayi kuruluşları aynı zamanda geri dönüşüm yoluyla da bu sorunu çözmeye çalışıyor. Kullandığımız her tür enerjinin yaydığı zararlı salınımlar gelecek nesiller için tehdit oluşturmakta. Çevreyi korumak ve temizlemek adına yine devlet kasasından yapılan harcamaların boyutu dudak uçuklatıyor. Birbirini ekonomik ve çevresel faktörlerle etkileyen bu kadar önemli unsurları iyileştirebilecek gücünüz varken sizce de Enerji Kimlik Belgesi çıkarmaya değmez mi?

EKB TALEP FORMU
BİZDEN TEKLİF ALIN